Pôžička, Pôžička online

Konsolidácia pôžičiek

04.03.2011 19:14

 

Vzhľadom k veľmi lákavým ponukám zdanlivo výhodného požičania sa často stáva, že u jednej osoby sa kumuluje viac splátok mesačne za viac pôžičiek. Mesačné výdavky potom môžu predstavovať obrovskú záťaž a môže dôjsť až k platobnej neschopnosti. Táto situácia sa dá vyriešiť ďalším fenoménom, ktorý s boomom pôžičiek úzko súvisí, a to konsolidáciou pôžičiek. 

Ide o to, že väčšinou nebankové inštitúcie, ktorá sa na konsolidácie zameriava, záväzky zo všetkých pôžičiek prevezme a dlžník potom platí iba jednu nižšiu splátku mesačne tejto spoločnosti. Spoločnosť za dlžníka pravidelne platia všetky ostatné splátky z pôžičiek. Čítajte tiež: Ako sa vyhnúť exekúcii?

Nižšia mesačnú splátku spoločnosť nastaví podľa dĺžky splácania, ktorá je dlhšia ako doba splatnosti jednotlivých pôžičiek. Aj na túto možnosť je ale pristupovať obozretne a starostlivo vyberať medzi jednotlivými inštitúciami. Konsolidácia za prísnejších podmienok poskytuje aj bankový sektor, kde je však celková konsolidácia výhodnejšie.

Konsolidácia pôžičiek (známa tiež ako konsolidácia splátok či refinancovanie pôžičiek) je zlúčenie niekoľkých úverov či pôžičiek do jedného "balíka" a jeho odovzdanie poskytovateľmi konsolidácie pôžičiek. Poskytovateľ nové konsolidáciu pôžičky zaplatí jednotlivým veriteľom celú sumu starých dlhov a klient potom spláca mesačne túto novú pôžičku.

Hlavným marketingovým lákadlom je nižšia mesačná splátka z konsolidovanej pôžičky než je súčet všetkých splátok pôžičiek starých. Treba sa ale mať na pozore a dobre počítať, koľko vlastne za celú dobu splácania zaplatíte v prípade konsolidácie av prípade ponechania pôvodných splátok. Možno sú obe varianty a to ako tá, že konsolidáciou pôžičiek ušetríte, tak aj tá, že prerobíte. Vždy záleží na konkrétnych podmienkach pôvodných pôžičiek a konsolidačné pôžičky. Pozor tiež na prípadné pokuty za predčasné splatenie pôvodných pôžičiek, tie je samozrejme potrebné započítať.

  Konsolidačné pôžičky sa zvyčajne dojednávajú so splatnosťou v rozmedzí jedného až desiatich rokov. Čím vyššia je konsolidačný úver, tým sú potrebné vyššie záruky. V prípade súm pri hornej hranici (cez milión korún) chce banka zvyčajne za konsolidáciu dlhov ručenie nehnuteľnosťou. Takto vysoká konsolidovaná pôžička sa potom v podstate stáva obdobou americkej hypotéky.

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.